Векове наред живописната високопланинска местност Пазардере е представлявала пасбище за стотици овце и крави. В нея е имало множество колиби и подслони за пастирите.

През 1939 г. по повод 40 години от основаването на Българския туристически съюз в северозападния край на Голямо Пазардере се построява заслон “Иван Вазов”. Не след дълго той преминава към Централния съвет на българските профсъюзи, който неколкократно го преустройва поради нарастващите нужди на туристите от екскурзиона почивка. Така заслон “Иван Вазов” се превръща в една от най-атрактивните високопланински хижи в България, привлекателна както за преминаващи, така и за почиващи туристи. Поради тежките метеорологични условия през зимата дълги години хижата е функционирала като заслон от м. ноември до м. юни.

През 1993 г. на хижата започва да работи и живее един от настоящите й собственици, като от тогава хижата приема гости целогодишно.
През 1999 г. той и негов приятел сключват договор за консорциум с Държавата с цел развитие на хижата. А през 2003 г. с помощта на още един “любител на природата” успяват да превърнат хижа “Иван Вазов” в първия частен високопланински дом в България.

В момента тримата работят по проекти за превръщането на хижата във високопланински еко-център и място за срещи на приятелите на планините и природата.